TP.HCM: Lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh

UBND TPHCM đã giao các sở, ban, ngành sớm lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh, báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TP trong tháng 10/2019. Trong khi đó, UBND các quận-huyện được giao lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh để bố trí vốn, đấu thầu triển khai các dự án.

Truy cập nguồn tin