TP.HCM nghiên cứu phát triển đường thủy và cảng, bến ở huyện Củ Chi, Bình Chánh

CafeLand – UBND Thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu phát triển mạng lưới đường thủy và cảng, bến về phía Nam, Tây Nam (khu vực huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh…) để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố trong tình hình mới hiện nay.

Truy cập nguồn tin