TPHCM: Duyệt đầu tư dự án mới phải phù hợp với chương trình phát triển nhà ở

Sở Xây dựng TPHCM đã ký Văn bản 2559/SXD-PTN&TTBĐS ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 gửi UBND TPHCM báo cáo một số nội dung về tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Truy cập nguồn tin