TPHCM: Xử lý nghiêm việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh

UBND TPHCM vừa yêu cầu UBND huyện Bình Chánh xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Truy cập nguồn tin