TS Vũ Thành Tự Anh góp ý mô hình và lộ trình mở cửa trở lại ở TP.HCM

TP.HCM có thể xây dựng được hai ma trận quan trọng để lên các phương án hành động tương ứng với mỗi kịch bản về kiểm soát dịch bệnh và giãn cách xã hội khi bình thường hóa đời sống trong điều kiện mới.

Truy cập nguồn tin