Từ năm 2022, phạt nặng chủ đầu tư không chịu bảo hành căn hộ chung cư?

Tôi nghe nói, kể từ năm 2022 nếu chủ đầu tư không thực hiện sửa chữa căn hộ chung cư bị hư hỏng trong thời gian còn được bảo hành sẽ bị phạt rất nặng.

Truy cập nguồn tin