Tuyến đường 27m khánh thành hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh tại  An Phú Shop–villa

Mới đây, vào ngày 10/03/2019, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức Lễ Khánh thành tuyến đường 27m và trải nghiệm dự án An Phú Shop-villa.

Truy cập nguồn tin