Văn Phú – Invest: Sự khác biệt của an toàn lao động trên công trường

Sự chuyên tâm và uy tín của Văn Phú – Invest không chỉ được tạo lập từ những dự án chất lượng, không gian sống với thiết kế đặc sắc,… mà còn được hình thành từ ý thức tuân thủ và quan điểm khác biệt của chủ đầu tư về an toàn lao động & vệ sinh công trường (ATLĐ&VSCT) trong quá trình thi công.

Truy cập nguồn tin