VnDirect: Xung đột Nga – Ukraine sẽ ảnh hưởng đến một số dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam song quy mô tác động không lớn đến nền kinh tế

Trong báo cáo phân tích vĩ mô mới phát hành, Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến một số dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam; song nhìn chung quy mô tác động không lớn đến nền kinh tế.

Truy cập nguồn tin