Vốn đầu tư cao tốc Dầu Giây – Tân Phú tăng thêm hơn 900 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) sau khi cập nhật các yếu tố đầu vào là hơn 7.717 tỷ đồng, tăng hơn 905 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.

Truy cập nguồn tin