Vốn FDI từ EU vào Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể

Báo cáo việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa được Chính phủ gửi Quốc hội.

Truy cập nguồn tin