Vốn nào vào bất động sản?

Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội mà Quốc hội thông qua ngày 11/1/2021 sẽ có những hiệu ứng tích cực đến nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng trong năm 2022.

Truy cập nguồn tin