Xây dựng công trình cao tầng tại nội đô: Cần quy định về khoảng lùi và cây xanh

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, số lượng công trình cao tầng tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… phát triển mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều công trình cao tầng hỗn hợp xen cấy trong khu vực nội đô lịch sử.

Truy cập nguồn tin