Bình Định đồng ý chủ trương quy hoạch KCN Bồng Sơn 250ha

CafeLand – UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương quy hoạch Khu công nghiệp Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn Sơn vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam đến năm 2030.

Truy cập nguồn tin