Câu hỏi quanh việc Chủ tịch Đất Xanh kiếm hơn 60 tỷ đồng từ ESOP (ẩn)

CafeLand – Với việc được mua 3.216.200 cổ phiều từ chương trình ESOP với giá 10.000 đồng cổ phần, ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Đất xanh có được 1 khoản chênh lệch giữa giá vốn so với giá thị trường (ngày 24/09/2018) lên đến hơn 64 tỷ đồng. Đây là một khoản không hề nhỏ với lợi nhuận hàng năm của Đất Xanh.

Truy cập nguồn tin