Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp nào phải xin phép?

Cho tôi hỏi, có một số gia đình xây kè bao xung quanh đất ruộng trước đó vẫn trồng lúa để xây nhà cửa, chuồng trại, khu vui chơi thì việc xây dựng như vậy có vi phạm pháp luật không?

Truy cập nguồn tin