Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND vừa thông qua chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Truy cập nguồn tin