Đà Nẵng thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018

Tại kỳ họp HĐND bất thường mới đây, HĐND Đà Nẵng đã đã thông qua danh mục 16 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018.

Truy cập nguồn tin