Đầu tư đất nền ven TP.HCM, thận trọng với những nguy cơ có thể là “chiêu thổi giá” của cò

Trước bối cảnh thị trường đất nền hạ nhiệt, không còn sôi động như trước đây, tuy nhiên, nhiều khu vực tại vùng ven TP.HCM, giá đất nền vẫn bị nâng giá bất thường.

Truy cập nguồn tin