Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/10

(BĐT) – Trong ngày 22/10/2018, trên phạm vi cả nước có 628 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Truy cập nguồn tin