Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030

UBND tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 với kỳ vọng đưa địa phương này trở thành một cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Truy cập nguồn tin