Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh với 7 đô thị và 2 Làng Đại học

CafeLand – Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Truy cập nguồn tin