Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Truy cập nguồn tin