Đồng Nai sắp đầu tư thêm nhiều dự án hạ tầng trọng điểm

Tỉnh Đồng Nai vừa thống nhất đưa 3 dự án giao thông vào danh mục công trình, dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Truy cập nguồn tin