Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM hiện giờ ra sao?

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM, dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu sẽ được tái khởi động xây dựng ngay sau Tết âm lịch, sau hơn 7 tháng bị ngưng thi công.

Truy cập nguồn tin