FLC nói gì về thông tin nợ thuế tại Bình Định?

CafeLand – Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản giải trình thông tin liên quan đến việc Cục thuế tỉnh Bình Định công khai FLC trong danh sách người nợ thuế và các khoản có khả năng thu tính đến ngày 30/10/2018 với số tiền nợ 68,4 tỷ đồng.

Truy cập nguồn tin