Hướng tới liên kết đào tạo nhân lực xây dựng chất lượng cao

(BĐT) – Cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, các nhà thầu Việt Nam ngày càng lớn mạnh, vươn ra thắng thầu ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh các yếu tố nguồn vốn, trang thiết bị và công nghệ, các doanh nghiệp (DN) xây dựng ngày càng tập trung hơn vào yếu tố con người – nguồn lực để gia tăng hơn nữa khả năng cạnh tranh của DN. 

Truy cập nguồn tin