Leadvisors Tower văn phòng phong cách Nhật Bản tại Hà Nội

Dự án do LeadvisorSanei Hospitality Holdings làm chủ đầu tư, chính thức hoạt động từ quý III/2019.

Truy cập nguồn tin