Năm 2020, huyện Đông Anh có thể “lên đời” cấp quận

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị liên quan lập đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020.

Truy cập nguồn tin