Người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam trong thời gian bao lâu?

Luật sư cho tôi hỏi, nếu người nước ngoài muốn mua nhà hay chung cư ở Việt Nam theo diện được cho, tặng thì có quy định thời gian sở hữu nhà, chung cư là bao nhiêu năm không? Xin cảm ơn.

Truy cập nguồn tin