Nguồn cung căn hộ sẽ tăng về cuối năm

Nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, tốc độ đô thị hóa nhanh… sẽ tiếp tục tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển trong năm 2019.

Truy cập nguồn tin