Nguồn tài chính dồn vào BĐS, đầu tư ở đâu an toàn hiệu quả?

Đầu năm 2021, làn sóng tài chính đầu tư của toàn xã hội đổ dồn vào thị trường bất động sản (BĐS). Định lý “người thì ngày càng nở ra, đất đai thì không nở ra”, nhưng có phải BĐS nào cũng là nơi đầu tư an toàn, hiệu quả?

Truy cập nguồn tin