Nhà thầu Việt thắng nhà thầu ngoại: Ăn nhau ở “cái đầu”

(BĐT) – Việc những nhà thầu Việt, nhất là những nhà thầu trong ngành xây dựng, liên tiếp giành chiến thắng trước các nhà thầu nước ngoài cho thấy tầm vóc của nhà thầu Việt ngày càng được nâng cao.

Truy cập nguồn tin