Nóng trong tuần: Sốt đất bao giờ “hạ nhiệt”?

CafeLand – Đất nước không thể đi lên từ “buôn đất”; Chặn tung tin thổi giá, xử nghiêm ‘cò’ đất bát nháo bán mua; Mượn quy hoạch để “thổi giá đất”; Hai bộ cùng nhiều địa phương lao vào dập, liệu “sốt” đất có hạ nhiệt… là những thông tin nóng trong tuần qua.

Truy cập nguồn tin