Phân tích chi phí vòng đời dự án để tối ưu hóa mua sắm

(BĐT) – Nằm trong chương trình thí điểm được tài trợ bởi Cơ quan Thương mại và Phát triển  Hoa Kỳ (USTDA), thành viên của Hiệp hội Đấu thầu quốc tế (Global Procurement Partnership), Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với USTDA tổ chức hai khóa học về “Phân tích chi phí vòng đời” từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018 và từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018.

Truy cập nguồn tin