Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh vẫn là thị trường có tốc độ giao dịch bất động sản sôi động. Trong đó, Vân Đồn được coi là “viên ngọc thô” của vùng Đông Bắc, nổi bật với dự án Phương Đông Vân Đồn.

Truy cập nguồn tin