Smart city – Con đường bứt phá cho TP.HCM

Với ứng dụng ban đầu từ đề án smart city, hiện lãnh đạo TP.HCM đã có thể kịp thời nắm được tình hình chung về kinh tế – xã hội trên địa bàn để có hướng điều hành thích hợp. Và ngay sau tết nguyên đán, một hệ thống camera được tích hợp sẽ giúp Thành phố xử lý các tình huống thực địa về cứu hộ, cứu nạn, giao thông…

Truy cập nguồn tin