Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam tăng nhiệt trở lại

Đó là nhận định của DKRA Vietnam khi cho rằng, nguồn cung cả biệt thự biển và condotel sẽ có dấu hiệu tăng lên trong quý 2/2021 nhưng sức cầu thì khó có đột biến trong ngắn hạn.

Truy cập nguồn tin