Thu thuế cho thuê căn hộ: Khó và rối!

Khi kế hoạch của thí điểm thu thuế cho thuê nhà ở, căn hộ trở thành hiện thực, những người cho thuê đang rất băn khoăn.

Truy cập nguồn tin