Thủ tục điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi mục đích đầu tư khu công nghiệp

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chúng tôi nghiên cứu một khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/200. Do chủ đầu tư cũ không triển khai nên UBND tỉnh có chủ trương thu hồi. Dự án cũ được duyệt với quy hoạch là khu có mục đích sử dụng khác (như lọc hóa dầu, công nghiệp nặng,…).

Truy cập nguồn tin