Thủ tục sang tên sổ đỏ đứng tên doanh nghiệp

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Doanh nghiệp nhà nước có giao tiền cho một số cá nhân mua đất để xây dựng nhà trạm, điểm giao dịch (thời gian mua từ năm 2008 – 2016). Đất mua của cả UBND xã và của các cá nhân.

Truy cập nguồn tin