Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Xin hỏi, khi tôi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao cùng một thửa đất có nhà ở sang đất ở tôi có bắt buộc bổ sung tài sản nhà ở để được giảm 50% tiền sử dụng đất hay không?

Truy cập nguồn tin