Từ ngày 15/10 – 22/10/2018, 504 gói thầu đã được đóng, mở thầu điện tử

(BĐT) – Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 15/10 – 22/10/2018, đã có 504 gói thầu được đóng, mở thầu điện tử. Trong đó, có 168 gói thầu xây lắp, 217 gói thầu mua sắm hàng hóa, 73 gói thầu tư vấn và 46 gói thầu dịch vụ phi tư vấn đã tiến hành đóng, mở thầu trên Hệ thống.

Truy cập nguồn tin