Vi phạm trong đấu thầu tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

(BĐT) – Qua thanh tra 5 dự án sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu của 5 gói thầu ở 3 lĩnh vực hạ tầng giao thông, giáo dục – đào tạo và y tế.

Truy cập nguồn tin