Vợ chồng ly hôn, có được phân chia tiền bồi thường khi thu hồi đất?

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Nhà tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng và được bồi thường khi thu hồi đất. Nhưng trước khi nhận được công văn giải tỏa thì vợ chồng tôi đã ly hôn và chưa tách khẩu cho vợ tôi. Vẫn đang sinh sống trong một ngôi nhà và chưa phân chia tài sản rõ ràng.

Truy cập nguồn tin