Vụ Thủ Thiêm: Sẽ không áp đặt phương án đền bù

“Hiện người dân Thủ Thiêm rất ngại sẽ áp đặt một mức giá nào đó, hoặc một phương án đền bù nào đó. Nhưng lãnh đạo TP khẳng định là không áp đặt…”.

Truy cập nguồn tin