Xử lý chủ đầu tư “ôm” quỹ bảo trì: Chế tài có nhưng thực thi yếu

Quy định, chế tài xử lý các chủ đầu tư “ôm” quỹ bảo trì dự án chung cư đã có nhưng việc thực thi của các cơ quan chức năng chưa thực sự tích cực.

Truy cập nguồn tin