https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Nhà đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp? | ĐIỂM TIN

Nhà đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp?

Trả lời câu hỏi về nhà đất chưa có sổ đỏ và sổ hồng vậy có đủ điều kiện để vay vốn của bạn đọc Tùng Lâm, ý kiến của luật sư như sau.

Truy cập nguồn tin