https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Vay vốn xây dựng phòng trọ kinh doanh | ĐIỂM TIN

Vay vốn xây dựng phòng trọ kinh doanh

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi năm nay 26 tuổi đang làm kinh doanh. Tôi đang muốn vay vốn để xây phòng trọ kinh doanh, mong muốn thời gian trả khoảng 10 năm. Tôi chưa có nợ xấu ngân hàng.

Truy cập nguồn tin