Đền bù khi thu hồi đất trồng cây lâu năm

Chủ đề:

Thu hồi đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Nhà tôi có mảnh đất nông nghiệp diện tích 1ha với hình thức sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Trên đó, tôi có trồng cà phê. Nhà nước giao nhà tôi sử dụng trong 10 năm không được bán.

Truy cập nguồn tin